Sang Tiệm Nail Khu Dân Cư Gần Houston In Channelviev Tx

Area: , Texas / Phone:(281) 704-4538 / Zipcode: 77530
Sang Tiệm Nail Khu Dân Cư Gần Houston In Channelviev Tx
Vì lý do sức khỏe nên sang tiệm nail thích hợp cho gia đình làm chủ. Tiệm có 7 ghế, 5 bàn, 1 phòng wax và facial. Đã có lượng khách ổn định. Tiệm nằm trong khu chợ, dân cư, khách mễ, khách rất dễ thương
Giá cả thương lượng 
Thật lòng muốn mua xin liên lạc: Phạm (281) 704-4538 or (281) 701-8079 Nếu không kịp trả lời phone xin để lại tin nhắn 
Và cũng đang cần thợ bột, tay chân nước
Thank you
 
 
 

Tin liên quan