Sang Tiệm Nail Ở Phoenix, AZ

Area: Phoenix, Arizona / Phone:(602) 997-9188 / Zipcode: 85051
Tiệm nail trong Mall 1000 sqft, có 8 bàn, 8 ghế. Vì thay đổi việc làm nên muốn sang lai. Tiền rent rất rẻ 6 tháng là lấy lại vốn. Rất thích hợp cho 2 vơ chồng. Ai thật lòng xin gọi: Cường (602)315-9258. Phone tiệm (602)997-9188.

Tin liên quan