Sang Tiệm Spa - Có Nhiều Khách Từ Khu Vực Waterfront

Area: , Texas / Phone:(281) 910-9208 / Zipcode: 77573
Có phòng:
-facial
-massage
-wax
-tan
-mani/pedi
-phòng lớn ở phía trước tiệm (Retail)
Tất cả các phòng có thể thay đổi, làm phòng service khác hoặc văn phòng.
Pedicure Chairs (Continuum Pedicure Spas) - mới mua trong vòng một năm
Xin vui lòng liên lạc và để lại tin nhắn cho Monica, 281-910-9208.

Tin liên quan