Tiệm Đông Khách Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Vùng Hixson TN

Area: Hixson, Tennessee / Phone: / Zipcode: 37343
Tiệm Apple Nails And Pedispa tại Hixson TN rất bận rộn cách Atlanta 2 tiếng lái xe đang cần thợ nails gấp.  Hiện tại tiệm cần thợ bột và chân tay nước, biết làm dipping powder càng tốt. Lương trên 1000$ mỗi tuần, tip cao, nails cao. Có chỗ cho thợ ở xa, vợ chồng ok. Ai cần việc xin gọi ngay cho Steven 337-660-6412 hoac sydney 573-233-6578 
Thank you!
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN
Rất Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Hixson TN 
Apple Nails And Pedispa
5241 Highway 153 Suite 141 
Hixson, TN 37343

Tin liên quan