Tiệm La Vie Nail Spa Cần Thợ Nails Bao Lương Từ $900

Area: Durham, North Carolina / Phone:(919) 484-4040 / Zipcode: 27713
Tiệm La Vie Nail Spa đang cần thợ Nữ biết làm bột, bao lương $900 trở lên. Tiệm ở Durham Trong khu shopping center Lớn ở South Point area , tiệm rất đông khách và típ cao. Xin liên lạc: John 919-484-4040.

Tin liên quan