Tiệm Nail Bán Ở Decatur TX

Area: Decatur, Texas / Phone:(817) 688-8683 / Zipcode: 76234
Tiệm Nail Bán Ở Decatur TX.
Vì không có người trong coi cần sang tiệm nail ở 1305 FM 51 south, Decatur, TX. Income của tiệm từ 1tr500-1tr800/ year. 100% khách của tiệm là Mỹ trắng. 
Hiện Tại tiệm có 25 thợ làm full time đang làm, trong đó có 4 thợ tay chân nước. 
Tiền rent rẻ chỉ có $5,500+ triplenet.
Anh chị thật long mua gọi để biết thêm chi tiết  817-688-8683
1305 FM 51 south, Decatur, TX

Tin liên quan