Tiệm Nail Ở Clearwater FL Cần Thợ Nails Bao Lương $800 - $1,000 Or Ăn Chia

Area: Clearwater, Florida / Phone:(727) 637-2396 / Zipcode: 33761

Tiệm Nail Ở Clearwater FL Cần Thợ Nails.

Tiệm nail ở 2519 McMullen Booth Rd Clearwater FL đang cần gấp nhiều thợ nails biết làm bột và chân tay nước. Bao lương $800 - $1,000 or ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm vùng Mỹ trắng, trong khu chợ Windixi, khu đông khách, tip cao, good location. Để biết thêm information xin liên lạc: 727-637-2396 or 727-796-1086.

Tin liên quan