Tiệm Nail Ở Woodway TX Cần Tìm Thợ Nail

Area: , Texas / Phone:(832) 661-2258 / Zipcode: 76712
Tiệm Escape Nails & Spa I 824 Hewitt Dr Ste 600 Woodway, TX 76712. Cần thợ nail biết làm bột, tay chân nước, hoặc everything càng tốt.  Thợ n..a.m n...ữ đều được.
 Chủ bao lương cho thợ $ 1,200 - $ 1,400 / tuần. 
Tiệm làm 6 ngày / tuần. Tiệm khách M..ỹ t.r.ắ..n..g. Tiệm giá nail cao, tip cao.
Khách sang, hiền, lịch sự. Gọi đi làm liền. Có chỗ ở cho thợ ở xa. 
Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Chia turn công bằng
Vui lòng liên lạc: (832) 661-2258 ( C). Để lại tin nhắn nếu không nghe máy.
Thank you!
 
 

Tin liên quan