Tiệm Nail Vùng Union, Sc Cần Thợ 29379

Area: Surfside Beach, South Carolina / Phone:(843) 415-1747. / Zipcode:  29379
Tiệm Nail vùng Union, SC CẦN THỢ NAILS Gấp. tiệm đang Cần thợ nail gấp gấp gấp làm ở SC, cách Greenville 1 tiếng, có chỗ ở cho thợ ở xa nhà. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: cell (843) 415-1747.

Tin liên quan