Tiệm Nails Cần Thợ Lương Cao

Area: Anaheim, California / Phone:(760) 671-0008 / Zipcode: 92308

Tiệm Cần Thợ Bột Có Kinh Nghiệm


Tiệm Euphoria Nails Salon vùng Apple Valley /CA. Tiệm đang cần thợ có kinh nghiệm làm bột. Tiệm vùng Mỹ trắng. Lương $800 up tuỳ khả năng. Không khí làm việc thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc : 760-671-0008 Cell 760-240-4402 tiệm
 
Tiệm Nails Cần Thợ Lương Cao
Euphoria Nails

Euphoria Nails
19059 Bear Valley Rd
Apple Valley, CA - 92308

Tin liên quan