Tiệm Nails Vùng Waxahachie Cần Thợ Nail Lương $1000-$1300/Tuần

Area: , Texas / Phone:(817) 946-1636 /
Tiệm vùng Waxahachie, khu country mỹ trắng income cao tip cao, khách đa số mỹ trắng dễ chịu không đòi hỏi nhiều. Cần thợ nail full time or part time, nam nữa ok. Hiện tại income $900-$1300/ tuần. Guarantee  $800 - 1,000 weekly.  Xin call/text THU 682-521-4892, THẾ 817-946-1636. 

Tin liên quan

Tiệm Nails Vùng Waxahachie Cần Thợ Nail Lương $1000-$1300/TuầnTiệm Nails Vùng Waxahachie Cần Thợ Nail Lương $1000-$1300/TuầnTiệm vùng Waxahachie, khu country mỹ trắng income cao tip cao, khách đa số mỹ trắng dễ chịu không đòi hỏi nhiều. Cần thợ nail full time or part time, nam nữa ok. Hiện tại income $900-$1300/ tuần. Guarantee  $800 - 1,000 weekly. trên Bình chọn