Tiệm Ở Southside Cần Sang Gấp

Area: Chicago, Illinois / Phone:(312) 752-5331 /
Tiệm ở Southside. Tiệm rộng rãi. Có máy giặt và máy sấy. Rent $1200 một tháng. Lý do sang: Không có người trong coi. Xin gọi số 312-752-5331. Cảm ơn! Name: Chị Ruby

Tin liên quan