Tiểu Bang South Carolina Cần Thợ Nails Gấp Lương Trên $5000

Area: Moncks Corner, South Carolina / Phone:(843) 899-7600 / Zipcode: 29461
Tiệm nails vùng Moncks Corner, South Carolina cần thợ nails gấp. Cần thợ giỏi có bằng SC, lương trên $5000/ tháng. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang giá nail cao, tip cao. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc anh Hiệp 843-899-7600 (w)
 
Tiểu Bang South Carolina Cần Thợ Nails Gấp Lương Trên $5000
 
Tiểu Bang South Carolina Cần Thợ Nails Gấp Lương Trên $5000

Tin liên quan