Trường Ohio Cosmo Beauty Academy Mới Mở Thêm Chi Nhánh Ở Columbus Ohio

Area: Springfield, Ohio / Phone:(937)266-2717 / Zipcode: 45401
Trường Ohio Cosmo Beauty Academy Mới Mở thêm chi nhánh ở Columbus Ohio Ad ID: 53279 Cập nhật: Nov/27/2015 OCBA New location in Columbus Ohio: 6322 E. Livingston Ave. Reynoldsburg - Đang có Special cho Khoá Nails, Facial classes, và transfer/ đổi bằng về Ohio  - NAILS : 200 hours= $2,000 free student kit, book, and test kit; value $500  FACIAL: 600hours= $4,500 free Student kit, book, and test kit; value $1,000 - TRANSFER BẰNG : $1,000 free room and board and test kit; Kèm đổi bằng và Trường có chỗ ĂN, Ở, NGỦ LẠI cho Sinh Viên ở xa.  - Limited Time offer: Xin liên lạc Phat Dinh (937)266-2717

Tin liên quan