Twee Nails Cần Thợ Nail Gấp

Area: Carbondale, Illinois / Phone:847-877-0286 / Zipcode: 60014
Cần thợ nail nam hoặc nữ có kinh nghiệm biết mọi thứ bao $800, chân tay nước bao $600 hơn ăn chia. Tiệm ở vùng Crystal Lake, IL. Lương mùa hè không dưới $1200. Nếu vợ chồng càng tốt... Liên lạc Tuấn: Cell 847-877-0286 work 815-477-7447

Tin liên quan