Vùng Geneva, Il Cần Sang Tiệm Nail 60134

Area: Geneva, Illinois / Phone:815-715-3559 / Zipcode: 60134
Simply Nails CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP ! Tiệm hiện có 6 ghế và 8 bàn, 7 thợ. Tiệm được, hoạt động trên 10 năm. Giá cao, Income cao, khách sang, khu mỹ trắng 100% tip Hậu. Cần sang gấp!! Có con nhỏ Không người trong coi. Lili 815-715-3559

Tin liên quan