We I Nails Cần Thợ Nail Gấp!!!

Area: Ashburn, Virginia / Phone:(804) 550-2552 /
Cần thợ nails biết làm tay chân nước, làm gel, gel màu, bột, wax, P&W. Tiệm khu Mỹ trắng, tips cao. Bao lương $700-$900/tuần hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Thật lòng xin gọi:Thank you!!!!! 804-833-5688

Tin liên quan