Cần Nhiều Thợ Nails Gấp Bao Lương Hay Ăn Chia, Tip Cao In Tyngsboough, Massachusetts

Area: , Massachusetts / Phone:(978) 866-2977 / Zipcode: 01879
Cần Nhiều Thợ Nails Gấp Bao Lương Hay Ăn Chia, Tip Cao In Tyngsboough, Massachusetts
 
Tiệm Natural Nails & Spa In 22B Westford Rd, Tyngsboough, MA 01879 cần nhiều thợ nails gấp, bao lương hay ăn chia tùy ý. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao, tiện lợi cho thợ ở Lawrence, Billerica, Tewksbury, Nashua, Lowell, Tyngsborough, Chelmsford. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện hòa đồng.
Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi số 978-866-2977 ( C) hoặc 978-394-4920 ( không nghe máy xin text lại)

Thanks you!
 
Cần Nhiều Thợ Nails Gấp Bao Lương Hay Ăn Chia, Tip Cao In Tyngsboough, Massachusetts
 
Cần Nhiều Thợ Nails Gấp Bao Lương Hay Ăn Chia, Tip Cao In Tyngsboough, Massachusetts
 
22B Westford Rd
 Tyngsboough, MA 01879

Tin liên quan