Cần Sang Gấp Tiệm Nail Tại Newark NJ

Area: Newark, New Jersey / Phone:(929) 292-0306 / Zipcode: 07105
Cần Sang Gấp Tiệm Nail Tại Newark NJ
Vì muốn ritered cần sang lại tiệm nail đã có lượng khách ổn định vùng Newark-NJ.
Tiệm hoạt động gần 30 năm, rộng khoảng 700 sqft, có 5 bồn làm chân, 6 bàn manicure.
Rent $3,046
Tiệm khu downtown, khách Spanish trắng, tip hậu. Good location. Income ổn định.
Tiệm đông khách nhận tiệm vào làm luôn, chỉ vài tháng là lấy lại vốn.
Giá bán $75.000 (có thương lượng)
Mọi chi tiết xin liên lạc: Call/Text (929) 292-0306 or W (973) 491-0077
Thank you!
Cần Sang Gấp Tiệm Nail In Newark NJ
Cần Sang Gấp Tiệm Nail In Newark NJ
Cần Sang Gấp Tiệm Nail In Newark NJ
Cần Sang Gấp Tiệm Nail In Newark NJ
Cần Sang Gấp Tiệm Nail In Newark NJ

Tin liên quan