Cần Thợ Nail Gấp In Fairfiled CA

Area: California / Phone:(707) 688-6840 /
Cần Thợ Nail Gấp In Fairfiled CA
Cần gấp thơ nail làm chân tay nước, bột, thợ làm đủ thứ càng tốt. Ăn chia hoặc bao lương tùy chọn. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình, không giành giựt, chủ không chia turn với thợ.
Tiệm Relax & Spa ( All For Beauty) at Fairfiled, CA. Khu shopping center lớn, khách My Trang, lịch sự, dễ thương. Good location, good tip.
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc phone tiệm 707-421-8988, cell 707-688-6840 gặp anh Tài. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.

Tin liên quan