Cần Thợ Nail Vùng Allen TX 75002

Area: Allen, Texas / Phone:(469) 831-4353 / Zipcode: 75002
Cần Thợ Nail In Allen TX 75002
Tiệm cần thợ biết làm Dipping full time.
-Chỗ làm vui vẻ hòa đồng.
-Chủ chia turn công bằng.
Anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc số Cell: (469) 831-4353 (không kịp nghe phone xin để lại text messages).
Mong có cơ hội làm việc với anh/chị! 
Thank you!

Tin liên quan