Cần Thợ Nail Vùng Goldsboro NC

Area: Goldsboro, North Carolina / Phone:(919) 749-1226 / Zipcode: 27534
Tiệm Fashion Nails & Spa và tiệm Tips N Toe đang rất đông khách, cần gấp nhiều thợ nails và thợ tay chân nước. Tiệm khu mỹ trắng, lương up $1200 -$1,500/tuần, tiền típ $200-$400/tuần.
Giá nails cao, eyebrow $12 UP, giá manicure từ $21-$40, Giá chân từ $33-$70, Manicure & Pedicure up to $100.
Không phân biệt tuổi tác !! 
Nếu biết tiếng mỹ thì càng tốt.
Thật lòng muốn làm theo tính cách gia đình lâu dài xin liên lạc:
Số phone tiệm: 919-778-4342.
Số Tính: 919-749-1226.
Số Nina: 919-455-7993.
**** Nhà hàng rất đông khách cần waitress, có nhiều món ăn ngon thuần tuý Việt Nam.

Fashion Nails & Spa
1209 N Berkeley Blvd Ste F
Goldsboro, NC 27534

Tin liên quan