355 Nails Cần Thợ Nail!

Area: Osage Beach, Missouri / Phone:(314)600-2766 / Zipcode: 63366
Tiệm đang cần thợ nail biết làm tay chân nước hoặc bột. Tiệm ở khu Mỹ trắng, tiền lương cao và TIP hậu.Bao luong hoac an chia. Xin liên lạc: Anh Tiến qua cell (314)600-2766 hoặc Anh Nathan (636)385-6155 (tiệm)

Tin liên quan