Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Missouri Tiệm Ở Khu Khách Sang Tip Cao Có Chỗ Ở Cho Thợ

Area: Poplar Bluff, Missouri / Phone:(573) 803-8339 / Zipcode: 63901

Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Poplar Bluff Missouri


 
 
Tiệm nail ở Poplar Bluff, Missouri cần gấp nhiều thợ nails. Thợ nails nữ hoặc vợ chồng cũng được. Biết làm  tay chân nước hoặc everything, bao lương $4000-5000, tip cao, tiệm khu Mỹ trắng khách sang, khách rất đông. Có chỗ ở cho thợ ở xa, nơi làm việc vui vẻ, hòa đồng, rất dễ chịu. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone 573-803-8339 (chị Mylynn) hoặc 573-609-2989 (w). Thank you!
 
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Missouri Tiệm Ở Khu Khách Sang Tip Cao Có Chỗ Ở Cho Thợ
Tiệm nail ở Poplar Bluff, Missouri cần gấp nhiều thợ nails
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Missouri Tiệm Ở Khu Khách Sang Tip Cao Có Chỗ Ở Cho Thợ
Tiệm nail ở Poplar Bluff, Missouri cần gấp nhiều thợ nails
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Missouri Tiệm Ở Khu Khách Sang Tip Cao Có Chỗ Ở Cho Thợ
Tiệm nail ở Poplar Bluff, Missouri cần gấp nhiều thợ nails
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Missouri Tiệm Ở Khu Khách Sang Tip Cao Có Chỗ Ở Cho Thợ
Tiệm nail ở Poplar Bluff, Missouri cần gấp nhiều thợ nails
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails In Missouri Tiệm Ở Khu Khách Sang Tip Cao Có Chỗ Ở Cho Thợ
Tiệm nail ở Poplar Bluff, Missouri cần gấp nhiều thợ nails

 
Golden Nails and Spa
2725 N Westwood Blvd
Poplar Bluff, Missouri 63901

Tin liên quan