Cần Nhiều Thợ Nails Kinh Nghiệm Cho 4 Tiệm In Missouri

Area: , Missouri / Phone:(913) 638-4892 / Zipcode: 64133
Cần Nhiều Thợ Nails cho 4 Tiệm sau đây: 
  • Foxy Nails & Spa (4157 Sterling Ave, Kansas City MO. 64133) http://www.FoxyNails.net
  • Modern Nails & Hair (2690 NE. Vivion Rd, Kansas City, MO. 64119)  http://www.ModernNailsAndHair.com
  • Glace Nails (18118 W. 119th Street, Olathe KS. 64) http://www.GlaceNails.net
  • Modern Nails & Spa (8668 E. 63rd Street, Kansas City MO. 64133) http://www.Modern-Nails.com 
Cần Sang Tiệm Modern Nails & Spa: Tiềm gồm có 10 Pedicure Chairs, 8 Nails Station, 3 Hair stations and two wax room. Total Space 2,000 sqf. Giá bán: $80,000( có thể thương lượng thêm)
Address: (8668 E. 63rd Street, Kansas City MO. 64133)
Website: http://www.Modern-Nails.com

Tin liên quan