Cần Rất Gấp Rất Nhiều Thợ Nữ Làm Bột Chân Tay Nước Bao Lương In La Crosse Wisconsin

Area: La Crosse, Wisconsin / Phone:(608) 738-7719 / Zipcode: 54603
Cần Rất Gấp Rất Nhiều Thợ Nữ Làm Bột Chân Tay Nước Bao Lương In La Crosse Wisconsin
 
Tiệm Galaxy Nails & Skin Care In 2408 Rose Street, La Crosse, Wisconsin 54603 Đang Cần RẤT RẤT GẤP RẤT NHIỀU Thợ Nữ biết làm Bột or CTN, có thể traning cho người chưa biết làm. Bao lương hoặc ăn chia 6/4 tùy sở thích. Tiệm 100 % khách Mỹ trắng, dễ chịu tips cao. Có phòng riêng cho thợ ở xa.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 608-738-7719 or 608-406-8517 . Nếu không bắt phone kịp xin tex messages.

 Thank You!
Cần Rất Gấp Rất Nhiều Thợ Nữ Làm Bột Chân Tay Nước Bao Lương In La Crosse Wisconsin
Galaxy Nails & Skin Care I 2408 Rose Street, La Crosse, Wisconsin 54603

Tin liên quan