Cần Thợ CÓ Kinh Nghiệm. Tiệm Khu MIX, WI

Area: Racine, Wisconsin / Phone:(408) 931-3410 / Zipcode: 53405

Cần Thợ Bột Có Kinh Nghiệm


 
Cần thợ nails làm bột có kinh nghiệm. Bao lương $ 900 - $ 1200/ tuần hơn ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm gần nhà, khu MIX, nhiều khách mỹ trắng, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-931-3410

Tin liên quan