Cần Sang Gấp Tiệm Nails In Southern Pines NC

Area: Southern Pines, North Carolina / Phone: / Zipcode: 28387
Cần sang gấp tiệm nail. Tiệm có 9 bàn 6 ghế và có 2 phòng wax riêng co may giat may say .tiem Ở thành phố du lịch my Trang 95% co San chơi golf xung quanh có hotel. Tiền rent $ 1,100/ tháng. Giá bán $ 58K. Tiệm mới sửa sang nằm gần Walmart thành phố lớn vì không có người trông coi! Tiệm giá cao, rent rẻ. Nếu thật lòng muốn mua xin liên lạc 336-662-7393 gặp Tony. 
Thank you!
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Mới Remodel In Southern Pines NC
 
Envy Nail Salon
170 Commerce Ave
Southern Pines, North Carolina

Tin liên quan