Cần Sang Gấp Tiệm Nails Trong Khu Best Buy Shopping Center In Avondale AZ

Area: Avondale, Arizona / Phone:(520) 461-7659 / Zipcode: 85392

Cần sang tiệm nails trong khu Best Buy shopping center in Avondale, AZ. Tiệm rộng 1200sqft, có 8 bàn, 8 ghế, 1 phòng ăn, phòng wax, máy giặt, máy sấy đầy đủ. Tiền rent $4230 (everything). Income hơn $300k/year. Giá bán $110k or best offer. Thật lòng muốn mua xin liên lạc 623-478-1429 or (520) 461-7659 Text hoặc để lại lời nhắn sẽ gọi lại.

Thank you!

Cần Sang Gấp Tiệm Nails Trong Khu Best Buy Shopping Center In Avondale AZ
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Trong Khu Best Buy Shopping Center In Avondale AZ

Cần Sang Gấp Tiệm Nails Trong Khu Best Buy Shopping Center In Avondale AZ
Cần Sang Gấp Tiệm Nails Trong Khu Best Buy Shopping Center In Avondale AZ

N-T Nails 

10005 W McDowell Rd, Ste 102 

Avondale Arizona 85392

Tin liên quan