Cần Thợ Nail Đông Khách Tại Greeley CO

Area: Greeley, Colorado / Phone:(720) 984-4439 / Zipcode: 80634
Tiệm Nails vùng Greeley. Cần thợ nails biết làm CTN nếu làm bột được càng tốt.
Tiệm đang cần thợ nữ. Nếu thợ nhà ở dưới vùng Thornton có chủ chở đi.
Khu Mỹ trắng khách dễ thương. Giá CTN cao.
Tiệm hòa đồng. Vui vẻ Call or text (720)984-4439
V & T Nails 6632 W 10th Street Ste 100 Greeley CO 80634

Tin liên quan