Cần Thợ Nail Gấp In Johnstown CO

Area: Colorado / Phone:(716) 319-4335 /
Cần Thợ Nail Gấp In Johnstown CO
Cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước. Nếu biết làm đủ thứ càng tốt. Chủ sẽ bao lương $ 1200/ tuàn. Tiệm làm 6 ngày / tuần. Tiệm nằm khu An ninh tốt, khu Mỹ trắng 100 %. Khách dễ chịu, lịch sử. Tip cao, income ổn định. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện. Chia turn công bằng. Gọi đi làm liền. Mọi chi tiết xin liên lạc: 716-319-4335 ( C), or 970-660-8477 ( W). Để lại tin nhắn, nếu không nghe kịp. Thank you!

Tin liên quan