Cần Thợ Nail Làm Ở Saint Louis MO

Area: Saint Louis, Missouri / Phone:(314) 680-5809 / Zipcode: 63127
Cần Thợ Nail Làm Ở Saint Louis MO. Tiệm Cosmo Nails & Spa khu khách sang, Mỹ trắng, giá nails cao, tip cao. Cần thợ nails biết làm chân tay nước or dip, bột càng tốt. Bao lương or ăn chia tùy theo kinh nghiệm. 
Tiệm mở cửa 7 ngày / tuần, Sẽ có ngày nghỉ cho thợ trong tuần. 
  • Monday - Friday từ 9:30 am - 8:00 pm. 
  • Saturday từ 9:00 am - 7:00 pm. 
  • Sunday từ 11:00 am - 5:00 pm. 
Không khí làm việc thoải mái, chủ tận tình với nhân viên, chia turn rất công bằng. Anh chị thật lòng xin liên lạc để chi tiết: 314-680-5809 (Cell) or 314-814-2254 (Cell).

Tin liên quan