Cần Thợ Nails Bao Lương $800-$1200/ tuần In Medina, Ohio

Area: Medina, Ohio / Phone:(330) 725-2597 / Zipcode: 44256
Cần Thợ Nails Biết Làm Bột, SNS, Tay Chân Nước Or  Eveything Bao Lương $800-$1200/ tuần In  Medina, Ohio
 
Tiệm Vogue Nails in 3725 Medina Rd #105, Medina, OH 44256 Cần nhiều thợ Nail gấp biết làm TCN, biết làm bột, SNS hay everything càng tốt. Nếu không biết làm có thể training. Tiệm làm thoải mái, giá cao, tip cao, tiệm 100% Mỹ trắng. Bao lương $800-$1200 tùy theo tay nghề.
Thật lòng cần việc xin liên hệ: 330-725-2597 gặp Điền or 440-454-1990 gặp Linh. Thanks

 
Cần Thợ Nails Biết Làm Bột, SNS, Tay Chân Nước Or  Eveything Bao Lương $800-$1200/ tuần In  Medina, Ohio
Cần Thợ Nails Biết Làm Bột, SNS, Tay Chân Nước Or  Eveything Bao Lương $800-$1200/ tuần In  Medina, Ohio
Vogue Nails I 3725 Medina Rd #105, Medina, OH 44256

Tin liên quan