Cần Thợ Nails Có Bằng OH Bao Lương $1200/Tuần Có Chỗ Cho Thợ Ở Xa In Columbus OH

Area: Columbus, Ohio / Phone:(614) 961-6788 /

Cần Thợ Nails In Columbus OH


 
Tiệm nail ở Columbus, OH cần thợ nails. Thợ biết làm everything, bao lương $1200/ tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa, phải có bằng OH. Tiệm làm không khí vui vẻ, dễ chịu. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone anh Benny 614-961-6788. Thank you!
 
Cần Thợ Nails Có Bằng OH Bao Lương $1200/Tuần Có Chỗ Cho Thợ Ở Xa In Columbus OH
Tiệm nail ở Columbus, OH cần thợ nails
Cần Thợ Nails Có Bằng OH Bao Lương $1200/Tuần Có Chỗ Cho Thợ Ở Xa In Columbus OH
Tiệm nail ở Columbus, OH cần thợ nails
Cần Thợ Nails Có Bằng OH Bao Lương $1200/Tuần Có Chỗ Cho Thợ Ở Xa In Columbus OH
Tiệm nail ở Columbus, OH cần thợ nails

 
Columbus, OH

Tin liên quan