Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/ Tuần In Florissant MO

Area: Florissant, Missouri / Phone: / Zipcode: 63031

Tiệm Happy Nails ở Florissant MO đông khách, tip cao. Cần thợ nails biết bột, chân tay nước, biết làm đủ thứ. Bao lương $1200/ tuần, có chỗ cho thợ ở xa. Chỗ làm không khí gia đình, chủ vui vẻ, dễ chịu. Nếu thiệt tình xin gọi: 314-662-5005 (Mrs Sara) or 314-707-7006 (w). Thank you!

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/ Tuần In Florissant MO
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/ Tuần In Florissant MO
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/ Tuần In Florissant MO
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Bao Lương $1200/ Tuần In Florissant MO
 
Tiệm Happy Nails
360 N Hwy 67
Florissant, MO 63031

Tin liên quan