CầnThợ Nails In Sevierville, TN

Area: Sevierville, Tennessee / Phone:(865) 384-0409 /
Cần Thợ Nails biết làm Bột. Nếu biết làm thêm chân tay nước càng tốt, có bằng Tennessee. Bao lương $800- $900/tuần/6 ngày tùy thuộc vào tay nghề, Trên ăn chia. Khu Mỹ trắng , tip cao . Làm tuần 6 ngày từ 9:30 - 7:00 .Chủ Nhật đóng cửa. Xin Liên Lạc : Hải (865) 384 - 0409

Tin liên quan