Cho Share Phòng

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 287-9433 / Zipcode: 77066
Phòng cho thuê $350 77066 beltway /249/1960/ Willowbrook mall, bao dien nước gas wifi, uu tiên dhs hoặc người co cong việc ổn định, đi về tùy ý, no pets, no smoking. Ở sạch sẽ và hoa đồng với mọi người. Contact 832-287-9433 

Tin liên quan