Cho Thuê Nhà Nguyên Căn

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 798-0462 / Zipcode: 77075
Hi Ace Người Việt Houston .
Cho thuê nhà nguyên căn !!! Khu vực 45 South houston . Gần nhà thờ thánh tử đạo , Hk 2 , college . Bệnh viện
 3 phong ngủ 
Garage 2 xe 
Khu nhà an ninh 
Nhà goc đường fuqua-blackhawn 
Mọi chi Tiết sin liên hệ số điện thoai  832-798-0462  , 346-772-6090

Tin liên quan