Nhà Hàng Phở 79 Cần Đầu Bếp Và Phụ Bếp Lương Cao Miami Florida

Area: Miami, Florida / Phone: /
Nhà hàng Phở 79 thành phố Miami tiểu bang Florida. Cần người đầu bếp và người phụ bếp và chạy bàn/ server vui vẻ. Lương cao thỏa thuận. Có chỗ ở cho người ở xa. Không khí làm việc hòa đồng, thân thương. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc  Ms Hương 305-965-1922 or 305-965-1112
 
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
 
Nhà Hàng Phở 79 Cần Người Lương Thỏa Thuận Thành Phố Miami Florida
Pho 79
1415 SW 107th Ave
Miami, FL 33174

Tin liên quan