Tiệm Phở Cần Thợ In Miami FL

Area: Miami, Florida / Phone:(305) 965-1922 /

Tiệm phở 79 FIU Miami đang cần thợ phụ bếp và thợ chính.Tiệm trong khu shopping center khu mỹ trắng gần trường đại học FIU Miami, Khách rất đông Lương theo thỏa thuận, có thể làm part time hoặc full time, thời gian làm việc Monday- Sunday 10:00  Am - 10:00 PM, không khí làm việc vui vẻ và thân thiện, Có phòng cho những anh ở xa, Thật lòng muốn làm xin liên với lạc Hương
Số phone:305-965-1922 
Địa chỉ tiệm: 1415 SW 107th Ave, Miami, FL 33174
Thank you 

Tin liên quan