Tiệm Nail Vùng Memphis, TN Cần Thợ Nails Gấp

Area: Memphis, Tennessee / Phone:901-355-5006 / Zipcode: 38138

Cần Thợ Nails In Memphis, TNTiệm đang cần thợ nails gấp ( cần Thợ Chính & thợ phụ). Tiệm sạch đẹp, rộng rãi, không độc hại, khu Mỹ trắng ở Germantown gần Kroger, ngay góc Poplar and Kirby pkwy. cần thợ có kinh nghiệm làm lâu dài, ổn định. có thể bao lương hoặc ăn chia tùy ý thợ ! mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Hao Nguyen cell phone: 901-355-5006

thank you !

Tin liên quan