Cần Gấp Thợ Cho Tiệm Đông Khách Ở Forney TX

Area: , Texas / Phone:(254) 661-1102 / Zipcode: 13980
Cần Gấp Thợ Cho Tiệm Đông Khách Ở Forney TX 
Tiệm SOFIA NAILS AND SPA đang cần gấp thợ n-am n-ữ FT/PT biết làm TCN, bột, thợ biết làm everything càng tốt. Tiệm giá cao, nơi làm việc vui vẻ, chủ dễ thương, gọi điện là đi làm ngay. 
Bao lương tùy theo Tay nghề $1000-$1,300 - 6days/week. Đóng cửa Chủ Nhật. 

Xin liên lạc: (254) 661-1102 Ms Sofia . để lời nhắn nếu không kịp bắt phone.
 
13980 gm 548 suite 150, Forney, TX

Tin liên quan