Tiệm Nail Uptown Dallas Cần Gấp Thợ Nail

Area: Dallas, Texas / Phone:(714) 468-3784 / Zipcode: 75209
Tiệm Nail Uptown Dallas Cần Gấp Thợ Nail. 
Tiệm khu uptown Dallas Khách đông, tip khá, giá cao.
-Cần thợ bột, dip, Tcn, gel X
-Cần thợ n...a..m làm cho khách n..a.m, wax, massage.
- Cần người clean up tiệm
Để biết thêm thông tin vui lòng liên lạc : (714) 468-3784(C) hoặc (469) 954-6925. 
Để lại tin nhắn hoặc voice mail nếu không nghe phone kịp. 
Thank you!

Tin liên quan