Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Giỏi Có Bằng NY Bao Lương Or Ăn Chia In South Glens Falls, New York

Area: South Glens Falls,New York / Phone:(518) 812-1117 / Zipcode: 12803
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Giỏi Có Bằng NY Bao Lương Or Ăn Chia In South Glens Falls, New York
 
Tiệm Snappy Nails in 144 Saratoga Road ,South Glens Falls, NY  12803 Cần Thợ Nails Gấp.  Mở thêm tiệm nail mới, cần nhiều thợ nail nam/nữ giỏi có kinh nghiệm, có bằng NY, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng, có chỗ ở cho thợ ở xa, cần thêm 2 thợ. Tiệm nằm khu Mỹ trắng, típ cao...
Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc (gọi or text) Vũ 518-812-1117 (C) or  518-793-1302( W)
Thank You
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Giỏi Có Bằng NY Bao Lương Or Ăn Chia In South Glens Falls, New York
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Giỏi Có Bằng NY Bao Lương Or Ăn Chia In South Glens Falls, New York

 
 

Tin liên quan