Cần Gấp Thợ Nails Biết Làm Everything In Monroe NY

Area: Monroe,New York / Phone:(646) 410-7585 / Zipcode: 10950
Lovely Nails by Lisa Inc cần gấp thợ nails biết làm everything. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm khu mỹ trắng, nails cao, tip hậu. Có chỗ cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone 646-410-7585 hoặc 845-395-9800.
Thank you!
 
Lovely Nails by Lisa Inc
400 NY-17M Monroe NY 

Tin liên quan