Cần Thợ Có Kinh Nghiệm Bao Lương $1300/Tuần In New York Có Chổ ở Cho Thợ

Area: Watertown,New York / Phone:(413) 329-2716 / Zipcode: 13601
Cần thợ nail có kinh nghiệm, bao lương $1,300/ tuần hơn ăn chia 6/4 và cần thợ tay chân nước. Tiệm ở thành phố Watertown, New York. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Để biết thêm chi tiết liên lạc anh Kevin 413-329-2716

Tin liên quan