Cần Gấp Thợ Bột Và Chân Tay Nước 43016

Area: Dublin, Ohio / Phone:614-805-1773 / Zipcode: 43018
Tiệm Classy Nails Vùng Dublin, OH - 43016 Đang Cần Gấp Nhiều Thợ Bột, Thợ Chân Tay Nước Cho 2 Tiệm: Classy Nails Dublin Và Anthony Vince Nail Spa Easton, Không Kinh Nghiệm Sẽ Train, Bảo Đảm Lương/Tip Cao, Chổ Làm Vui Vẻ, Rất Thoải Mái! Mọi Chi Tiết Quý Anh Chị Vui Lòng Liên Lạc: LONG : 614-805-1773, IVY : 614-805-6035, SOTHEAR : 614-717-0808 CAMBODIAN/ENGLISH)

Tin liên quan