Cần Gấp Thợ Nails In Colorado Springs CO

Area: Colorado Springs, Colorado / Phone:(719) 325-6343 / Zipcode: 80922
Cần thợ nails. Cần gấp thợ nails nữ, biết làm bột, chân tay nước. Tiệm ở khu Mỹ trắng đông khách, khách lịch sự, tip cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone: 719-325-6343 (cell) hoặc 719-573-0043 
3747 Bloomington St, Colorado Springs, CO 80922

Tin liên quan