Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước In Colorado Springs, CO Có Chỗ Ở Đàng Hoàng

Area: Colorado Springs, Colorado / Phone: / Zipcode: 80918
Tiệm nail Personal Touch Nail & Spa cần thợ nails gấp. Lương cao ăn chia hoặc bao tùy theo khả năng. Có chỗ ở đàng hoàng, tip cao, tiệm giá cao. Cần thợ bột và chân tay nước. Xin liên lạc Hà (443) 846-5472. Thank you!
 
Personal Touch Nails & Spa
4128 Austin Bluffs
Colorado Springs, CO - 80918

Tin liên quan