Cần Thợ Bột, Vợ chồng Ok, Lớn Tuổi Ok Bao Lương In Grand Junction, CO

Area: Grand Junction, Colorado / Phone:(970) 623-1538 / Zipcode: 81504
Cần Thợ Bột, Vợ chồng Ok, Lớn Tuổi Ok Bao Lương In  Grand Junction, CO
 
Tiệm Oasis Nails & Spa In 2905 F Rd Unit 5.Grand Junction, CO 81504 cần thợ nails biết làm bột, vợ chồng ok, lớn tuổi ok, bao lương hoặc ăn chia tùy ý. TIệm khu mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa, không khí làm việc vui vẻ. Xin liên lạc: 970-623-1538 ( cell) or  970-985-4277.
Thank You!
 
Cần Thợ Bột, Vợ chồng Ok, Lớn Tuổi Ok Bao Lương In  Grand Junction, CO
Cần Thợ Bột, Vợ chồng Ok, Lớn Tuổi Ok Bao Lương In  Grand Junction, CO
 
Cần Thợ Bột, Vợ chồng Ok, Lớn Tuổi Ok Bao Lương In  Grand Junction, CO
Oasis Nails & Spa 
 2905 F Rd Unit 5.
Grand Junction, CO 81504

Tin liên quan